Abu Salih The Armenian, The Churches and Monastries of Egypt and Some Neighbouring Countries

Abu Salih The Armenian, The Churches and Monastries of Egypt and Some Neighbouring Countries

Sebuah buku yang dikarang oleh sarjana Islam Syaikh Abu Salih al-Armini dengan judul asli under title “Tadhakur fiba Akhbar min al-Kana’is wa al-Adyar min Nawabin Mishri wa al-Iqta’aih”. Mengenai gereja-geraja di daerah-daerah yang dikuasai oleh dinasti Fatimiyah Mesir.

Buku ini membahas "keberagaman agama" dalam dinasti Fatimiyah (Mesir) yang menjadi salah satu yang berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Indonesia.

Dinasti ini bercorak Syiah sebelum digantikan Dinasti Mamluk yang Sunni. Pada era inilah juga sarjana-sarjana Mesir melanglang buana ke seluruh dunia termasuk Indonesia dan beberapa diantaranya adalah penganut Kristen Mesir